ANUNT LA ACHIZITIA DIRECTA – Multifunctional

Asociatia Vis Juventum din Baia Mare va invita sa depuneti oferta la cumpararea directa organizata in vederea atribuirii contractului avand ca obiect ”Achiziție Multifunctionala”, – 1 buc., în cadrul proiectului cu titlul: „ Biserica alaturi de comunitatile marginalizate din teritoriul GAL Mara-Gutai” SMIS: 127617, POCU/303/5/2/127617

Valoarea totală estimată a contractului, pentru întreaga achiziţie, este in cuantum de 8823,53 lei fara T.V.A., respectiv 10.500,00 lei cu TVA, Subactivitatile : 4.1, 4.2, 4.3.

Descriere produs UM/Buc. Pret total fara TVA/ Lei Pret total cu TVA/Lei.
Multifunctionala 1 buc. 10084,04 12000

Vor fi consultate următoarele coduri CPV:

Cod CPV:  30120000-6 – Multifunctionala (Rev.2)

Echipamentul IT va avea ca și specificatii tehnice:

Tehnologie Laser, Mod tiparire Laser Color, Duplex Da, ADF Da, Interfata Standard: 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n, Volum recomandat Maxim 19000 pagini pe luna, Viteza de copiere color 22 cpm( A4) 14 cpm (A3), Viteza de copiere alb/negru 22 cpm (A4) 14 cpm (A3), Viteza de printare alb/negru 22 ppm (A4) 14 ppm (A3),  Viteza de printare color 22 ppm( A4) 14 ppm (A3), Rezolutie color 1800 x 600 dpi, Limbaj imprimanta PCL 6 (PCL 5c + XL 3.0); PostScript 3 (CPSI 3016); XPS Rezolutie printare 1,800 x 600 dpi, Rezolutie scanner          600 x 600 dpi, Tip scanner Adf fata-verso, Functii scanner Formate de fişiere de scanare: JPEG, JPG, PDF, TIFF, XPS.

Ofertele se vor transmite pe e-mailul entitatii fara calitate de autoritate contractanta, Asociatia Vis Juventum, la adresa: visjuventum@gmail.com, până la data de 17.02.2021, ora limită 14:00, cu mențiunea: Furnizare Laprop, in cadrul proiectului cu titlul: „ Biserica alaturi de comunitatile marginalizate din teritoriul GAL Mara-Gutai”, POCU/303/5/2/127617

Oferta transmisa pe e-mail va contine cel putin urmatoarele informatii: procent, partea din contract care urmeaza a fi subcontractata, valoarea si specificarea in clar a produselor ce urmeaza a fi furnizate in baza acordului de subcontractare.

  1. Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comerfului cu cel mult 30 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, pe langa Tribunalul in a carui raza isi desfasoara activitatea persoana juridica, din care să rezulte că operatorul economic este legal constituit, detine codul CAEN necesar prestarii serviciilor, iar acesta este autorizat;
  2. Propunerea financiara: va fi intocmita la valoarea totala a produselor in lei fara TVA si va cuprinde:
  3. a) Formularul de oferta
  4. b) Centralizatorul financiar (graficul de valori corelat cu graficul de livrare a produselor)
  5. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 14 si art. 15 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011

Achizitia sa va derula conform prevederilor Ordinului MFE 1824/2016,

Ofertantul are obligatia de a depune informafii cu privire la partea/partile din contract pe care are eventual, intentia sa le subcontracteze, daca este cazul, precum si acordul de subcontractare. Acordul de subcontractare

  • Valabilitatea ofertei: 60 zile calendaristice.

Publicarea prezentului anunt are rol de cercetare de piata.

Descarca: 03. Anunt 94 Multifunctionala

Descarca: 05. Model formuare