Asociația (și membrii acesteia) are experiență în implementarea acestui gen de proiecte, atât în implemtarea proprie, cât și în diferite parteneriate formate în timp. Expertiza deținută de Asociație este în domenii ca informarea și consilierea vocațională, mediere/mentorat pe piața muncii- domenii pentru care deține acreditare conform legii; sănatate mentală la copii/adolescenți, educație parentală cu experți certificați conform legislatiei în domeniu; activități de timp liber, activități remediale și extracurriculare adresate copiilor; activități de dezvoltare a voluntariatului și a implicării active în comunitate, activități de promovare a responsabilității sociale și de diminuare a discriminărilor de orice tip, inclusiv în ceea ce privește comportamentul ecologic și dezvoltarea durabilă. Asociația are experienta are o experiență vastă în ceea ce privește organizarea de acțiuni și evenimente.Vis Juventum poate să completeze expertiza și competențele istituțiilor publice cu servicii specializate și experiența în implementarea de programe și proiecte.
Asociatia Vis Juventum  își desfășoară activitatea în scopul promovării voluntariatului şi a cetăţeniei active în rândul tinerilor la nivel european şi în scopul luptei pentru îndepărtarea discriminării şi încurajarea bunelor relaţii inter-etnice, prin organizarea de proiecte sociale şi culturale, cu obiectivul de a utiliza resursele membrilor şi voluntarilor în participarea la rezolvarea problemelor cu care se confruntă societatea românească. Asociația are experiență în implementarea de proiecte cu finanțare externă, atât în implementare proprie cât și în diferite parteneriate formate în timp. Experiența Asociației și a experților:
  • Pe servicii de informare și consiliere vocațională, mediere și mentorat pe piața muncii- pentru care asociația deține acreditare conform legii;
  • Peintervenție de tipul sănătății mentale la copii și adolescenți (psihoterapie);
  • Pe program de educație parentală implementat– având experți acreditați pentru furnizarea acestui serviciu, conform legii;
  • Pe activități remediale și activități extracurriculare adresate copiilor;
  • Pe activități de dezvoltare a voluntariatului în comunitate, inclusiv prin voluntarii proprii ai organizației care sunt implicați în mai multe activități profesionale în regim de voluntariat;
  • Pe recrutarea de beneficiari și evaluarea nevoilor;
  • Pe organizarea de evenimente (campanii, grupuri de lucru etc).
Asociația furnizează voluntari în cadrul unor proiecte cu finanțare nerambursabilă externă:
  • Proiectul Mentoring Pathways toward Employment  finanțat în cadrul Programului ERASMUS+ în care dezvoltă instrumente și programe de mentorat pe piața muncii;
  • Proiectul “Inițierea de Grupuri locale  de Educație parentală nonformală și transfer multiregional de bune practici pentru promovarea incluziunii sociale a copiilor și tinerilor aflați în situații familiale de risc – GLEP” finanțat prin Granturile SEE 2009-2014/RO 10- Apelul COERENT, fiind implicați în activități de parenting, educație pentru sănătate, educație remediala și afterschool.
Anterior asociația VIS JUVENTUM a implementat un proiect cu finanțare externă, Lost in Woods, în cadrul programului „Tineret în Actiune”, Acțiune: 1.1 – Schimburi de tineri, Runda: 1 Mai 2012 în cadrul cărora a urmărit diferite activități implementate în cadrul unor parteneriate locale, prin care, în baza nevoilor identificate la nivel de comunitate și a experienței resursei umane de care organizația dispuneau au fost furnizate:
  • servicii de informare si consiliere vocationala, mediere si mentorat pe piata muncii- pentru care asociatia detine acreditare conform legii;
  • interventie de tipul sanatatii mentale la acopii si adolescenti (psihoterapie)- în baza unui protocol de colaborare cu un cabinet psihologic;
  • educație parentală- având experti acreditați pentru furnizarea acestui serviciu, conform legii;
  • activități remediale și activități extracurriculare adresate copiilor;
  • activități de dezvoltare a voluntariatului în comunitate, inclusiv prin voluntarii proprii ai organizației care sunt implicațăi în mai multe activitati profesionale în regim de voluntariat;
  • organizarea de evenimente (seminarii, grupuri de lucru etc).