Asociația Vis Juventum a fost înființată în anul 2012 și este o asociație nonprofit, independentă, cu beneficiu public. Membrii acestei asociații și-au propus să se asocieze în scopul promovării voluntariatului și a cetățeniei active în rândul tinerilor la nivel european și în scopul acțunilor pentru îndepărtarea discriminării și încurajarea bunelor relații interetnice. 

Asociația este implicată în acțiuni privitoare la soluționarea problemelor sociale la nivelul comunităților marginalizate, furnizând servicii specializate și profesioniste, având la dispoziție o resursă umană cu expertiză și competențe pe domeniul propus de intervenție, dar și în implementarea de proiecte cu finanțare nerambursabilă externă.