ANUNT LA ACHIZITIA DIRECTA – furnizarea serviciilor pentru organizare de excursii si/sau tabre de vara,

ASOCIATIA VIS JUVENTUM, din Baia Mare, jud. Maramures, CUI:30055695, informeaza operatorii economici ca intentioneaza sa achizitioneze direct serviciile mentionate in Anexa 1 la acest anunt si ii invita sa depuna oferta la cumpararea directa organizata in vederea atribuirii contractului avand ca obiect furnizarea serviciilor pentru organizare de excursii si/sau tabre de vara, necesara bunei desfasurari a proiectului cu titlul: „Contează pe noi, împreună vom reuși!”, Contract POCU/476/4/18/129335,

Se vor consulta urmatoarele coduri CPV, Rev 2:

55243000-5 – Servicii de tabere de copii,

79952000-2 – Servicii pentru evenimente

Valoarea estimata a contractului este 50420,18 lei fara TVA.

Ofertele se vor trimite pe email: visjuventum@gmail.com, sau direct la adresa de corespondenta: Baia Mare, str. Victor Babes, nr. 1, jud Maramures, pana la data de 14.08.2021., ora limita 12:00.

Oferta transmisa pe email va contine cel putin urmatoarele:

1             Propunerea tehnica detaliata cu respectarea specificatiilor tehnice minime;

2.            Propunerea financiara: va fi intocmita la valoarea totala estimata a produselor, in lei, fara TVA in conformitate cu Anexa 1 anexata prezentei.

3.        Declaratie art.13-14 din OUG66/2016

Ofertantul are obligatia de a depune informafii cu privire la partea/partile din contract pe care are eventual, intentia sa le subcontracteze, daca este cazul, precum si acordul de subcontractare. Acordul de subcontractare

Valabilitatea ofertei: 60 zile calendaristice. Publicarea prezentului anunt are rol de cercetare de piata.