ANUNT LA ACHIZITIA DIRECTA – furnizare de “Hoverboard- 5 Buc.” necesare pentru implementarea proiectului cu titlul: „ Viitorul se construieste pe deciziile de azi!”, Contract: POCU/476/4/18/130364

ASOCIATIA VIS JUVENTUM, cu sediul in Baia Mare, Str. Victir Babes, Nr. 62B/20, Jud. Maramures, CUI:30055695, informeaza operatorii economici ca intentioneaza sa achizitioneze direct produsele mentionate in Anexa 1 la acest anunt si ii invita sa depuna oferta la cumpararea directa organizata in vederea atribuirii contractului avand ca obiect furnizare de “Hoverboard- 5 Buc.” necesare pentru implementarea proiectului cu titlul: „ Viitorul se construieste pe deciziile de azi!”, Contract: POCU/476/4/18/130364, Subactivitatea 1.3. Infiintarea de catre Partener 1 a unui serviciu social de tipul 8891CZ-C-VII din nomenclator pentru copii aflati in risc de separare de familie datorita comportamentelor deviante de la norma sociala.

Se vor consulta urmatoarele coduri CPV: 34420000-7;- Motoscutere şi biciclete cu motor auxiliar (Rev 2.)

Valoarea estimata a contractului este 3361,35lei fără TVA, respectiv 4000,01lei cu TVA.

Pentru atribuirea prezentului contract de furnizare autoritatea contractanta aplica cumpararea directa, conform OMFE Nr. 1284/2016.

Ofertele se vor trimite pe email: visjuventum@gmail.com , pana la data de 05.04.2021, ora limita 12:00.

Oferta transmisa pe email va contine cel putin urmatoarele:

  1. Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comerfului cu cel mult 30 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, pe langa Tribunalul in a carui raza isi desfasoara activitatea persoana juridica, din care să rezulte că operatorul economic este legal constituit, detine codul CAEN necesar prestarii serviciilor, iar acesta este autorizat;

2             Propunerea tehnica detaliata cu respectarea specificatiilor tehnice minime;

  1. Propunerea financiara: va fi intocmita la valoarea totala a produselor in lei fara TVA si va cuprinde:
  2. a) Formularul de oferta
  3. b) Centralizatorul financiar (graficul de valori)
  4. Declaratie art.14 -15 din OUG66/2016

Anexa 1.

Descriere produs/specificatii tehnice minime U.M.

Buc.

Valoare estimata fara TVA/ BUC.

LEI

Pret total fara TVA

LEI

Hoverboardul va avea ca și specificatii tehnice autonomie de 15 km, roti de 6,5”, viteza de 10km/h, putere motor 500W 5 672,27 3361,35
TOTAL lei fara TVA 3361,35

 

Ofertantul are obligatia de a depune informafii cu privire la partea/partile din contract pe care are eventual, intentia sa le subcontracteze, daca este cazul, precum si acordul de subcontractare. Acordul de subcontractare

Valabilitatea ofertei: 60 zile calendaristice.

Publicarea prezentului anunt are rol de cercetare de piata.

Descarca: Anunt Hoverboard

Descarca: 03. formulare- model orientativ