Achiziție servicii de catering

INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA ACHIZIȚIA DIRECTĂ
organizată în vederea atribuirii contractului având ca obiect achiziția Serviciilor de Catering necesare implementării Subactivitatilor 6.3 si 1.2 din cadrul proiectului cu titlul: „Servicii comunitare integrate pentru o viață de calitate – CIVIC”, Contract POCU/20/4.2/102223

Asociația Vis Juventum invită operatorii economici interesați să depună ofertă la achiziția directă organizată în vederea atribuirii contractului având ca obiect: achiziția Serviciilor de Catering necesare implementării Subactivitatilor 6.3 si 1.2 din cadrul proiectului cu titlul: „Servicii comunitare integrate pentru o viață de calitate – CIVIC”, Contract POCU/20/4.2/102223

Valoarea estimată a contractului este 14036.69 lei fără T.V.A.
Vor fi consultate următoarele coduri CPV:
Cod CPV : 55520000-1 Servicii de catering (Rev.2)

In urma procesului de selecție ofertantul declarant admis isi va incarca oferta in catalog de produse / servicii / lucrări din SICAP, in maxim 5 zile lucratoare de la primirea comunicării de acceptare a ofertei.( cu notificarea entitatii fara calitate de autoritate contractanta prin transmiterea unui e-mail pe adresa : visjuventum@gmail.com, în care se va specifica denumirea societății și
codul poziției din catalog, aferent achiziției)
Documentele depuse la sediul entitatii fara calitate de autoritate contractanta
1. Declarație privind neîncadrarea in situațiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice ;
2. Declarație privind neîncadrarea in situațiile prevăzute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile;
3. Declarație privind neîncadrarea in situațiile prevăzute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile;
4. Declarație privind neîncadrarea in situațiile prevăzute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile;
5. Propunerea financiară: va fi întocmită la valoarea totală a serviciilor în lei fără TVA și va cuprinde:
a) Formularul de ofertă;

Documentele aferente achiziției pot fi vizualizate mai jos.

00.INVITATIE 1740-02.08.2018 la achizitia directa 4.2.

03. Modele de formulare catering

05. Caiet-de-sarcini-catering-.2018

06. Documentatie de selectie ofertet