129335 – ANUNT LA ACHIZITIA DIRECTA avand ca obiect furnizare de “Materii prime, materiale consumabile si alte produse similare”

ASOCIATIA VIS JUVENTUM, CUI:30055695, informeaza operatorii economici ca intentioneaza sa achizitioneze direct produsele mentionate in Anexa 1 la acest anunt si ii invita sa depuna oferta la cumpararea directa organizata in vederea atribuirii contractului avand ca obiect furnizare de “Materii prime, materiale consumabile si alte produse similare” necesare pentru implementarea proiectului cu titlul „ CONTEAZA PE NOI, IMPREUNA VOM REUSI, contract de finantare: POCU/476/4/18/129335
Se vor consulta urmatoarele coduri CPV, Rev 2:
30199500-5; Bibliorafturi, mape de corespondenta, clasoare si articole similare
30199600-6; Separatoare pentru papetarie
22852000-7; Dosare
39292400-9; Instrumente de scris
30197200-8; Bibliorafturi si agrafe de birou
30192700-8; Papetarie
30197000-6; Articole marunte de birou
30199000-0; Articole de papetarie si alte articole din hartie
Valoarea estimata a contractului este 15.126,05 lei fara TVA.
Ofertele se vor trimite pe email: visjuventum@gmail.com , pana la data de 17.11.2020, ora limita 12:00.
Oferta transmisa pe email va contine cel putin urmatoarele:
1. Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comerfului cu cel mult 30 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, pe langa Tribunalul in a carui raza isi desfasoara activitatea persoana juridica, din care să rezulte că operatorul economic este legal constituit, detine codul CAEN necesar prestarii serviciilor, iar acesta este autorizat;
2 Propunerea tehnica detaliata cu respectarea specificatiilor tehnice minime;
3. Propunerea financiara: va fi intocmita la valoarea totala a produselor in lei fara TVA si va cuprinde:
a) Formularul de oferta
b) Centralizatorul financiar (graficul de valori)
4. Declaratie art.14 -15 din OUG66/2016
Ofertantul are obligatia de a depune informafii cu privire la partea/partile din contract pe care are eventual, intentia sa le subcontracteze, daca este cazul, precum si acordul de subcontractare. Acordul de subcontractare
Valabilitatea ofertei: 60 zile calendaristice.
Publicarea prezentului anunt are rol de cercetare de piata.

Descarcă: 01.Anunt birotica

Descarcă: 03. formulare- model orientativ

Descarcă: 04. ANEXA 1