Proiectul „ROMarmația – abordare integrată a sărăciei și excluziunii sociale”

Proiectul „ROMarmația – abordare integrată a sărăciei și excluziunii sociale” este finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei.

Prin activități susținute, Municipiul Sighetu Marmației și partenerii Asociația Vis Juventum, Școala Gimnazială nr. 2 și Direcția de Asistență Socială Sighetu Marmației și-au propus reducerea riscului de sărăcie și excluziune social în cartierul Cuza Vodă din Sighetu Marmației.

Acest scop va fi atins prin implementarea activităților de informare și consiliere acces pe piața muncii, orientare și mediere pentru găsirea și păstrarea unui loc de muncă, formare profesională, subvenții acordate angajatorilor, subvenții și consultanță beneficiarilor pentru dezvoltarea unor initiațive antreprenoriale, servicii de tip after school pentru reducerea riscului de abandon școlar, creșterea gradului de alfabetizare prin servicii de tip a doua șansă, îmbunătățirea condițiilor de locuit prin realizarea lucrărilor de reabilitare și renovare a locuințelor și accesul la servicii sociale, servicii medicale și socio-medicale.