Voluntarii asociatiei au fost implicați în proiecte cu finanțare nerambursabilă externa:

  • proiectul Mentoring Pathways toward Employment  finanțat în cadrul Programului ERASMUS+ în care au dezvoltat intrumente și programe de mentorat pe piața muncii;
  • proiectul ,,Inițierea de Grupuri locale  de Educație parentală nonformală și transfer multiregional de bune practici pentru promovarea incluziunii sociale a copiilor și tinerilor aflați în situații familiale de risc – GLEP” finanțat prin Granturile SEE 2009-2014/RO 10- Apelul COERENT, fiind implicati în activități de parenting, educație pentru sănătate, educație remedială și afterschool.

 

În momentul de față, Asociația Vis Juventum este implicată în calitate de partener al Asociației Centrul de Cercetare și formare a Universității de Nord Baia Mare în trei proiecte cu finanțare europeană, în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

  • Proiect POCU/18/4.1/101910 – Abordare integrata a sarciei si excluziunii sociale in beneficiul intregii comunitati.
  • Proiect POCU/20/4.2/102223 – Servicii comunitare integrate pentru o viata de calitate – CIVIC
  • Proiect POCU/18/4.1/102133 – RO Marmația – Abordarea integrată a sărăciei și excluziunii sociale