Proiecte cu finanțare nerambursabilă externă

Proiectul Mentoring Pathways toward Employment finanțat în cadrul Programului ERASMUS+ în care au dezvoltat intrumente și programe de mentorat pe piața muncii;

Proiectul „Inițierea de Grupuri locale  de Educație parentală nonformală și transfer multiregional de bune practici pentru promovarea incluziunii sociale a copiilor și tinerilor aflați în situații familiale de risc – GLEP” finanțat prin Granturile SEE 2009-2014/RO 10- Apelul COERENT, fiind implicati în activități de parenting, educație pentru sănătate, educație remedială și afterschool.