INVITATIE DE PARTICIPARE LA ACHIZIȚIA DIRECTĂ – Servicii de realizare si difuzare a unui filmulet de 10 minute

Asociatia Vis Juventum invită operatorii economici interesati să depună ofertă la achiziția directă organizată în vederea atribuirii contractului având ca obiect: Servicii de realizare si difuzare a unui filmulet de 10 minute, care va avea si o varianta scurta (promo)si care va fi difuzat la televiziunile locale, necesare implementarii Subactivitatii 1.2 din cadrul proiectului cu titlul: “Servicii comunitare integrate pentru o viață de calitate – CIVIC”, Contract POCU/20/4.2/102223.

Valoarea totală estimată a contractului, pentru întreaga achiziţie, este de 16666,67 lei  fara T.V.A.

Vor fi consultate următoarele coduri CPV:

Cod CPV: 92111250-9 Productie de filme de informare (Rev.2)

Ofertele se vor transmite cu adresă înregistrată la sediul entitatii fara calitate de autoritate contractanta, Asociatia Vis Juventum, la adresa de corepondenta: str. Dr. Victor Babes nr. 1, Municipiul Baia Mare, jud. Maramures, până la data de 26.06.2020, ora limită 12:00, cu mențiunea: Servicii de realizare si difuzare a unui filmulet de 10 minute, care va avea si o varianta scurta (promo) si care va fi difuzat la televiziunile locale, necesare implementarii Subactivitatii 1.2 din cadrul proiectului cu titlul: “Servicii comunitare integrate pentru o viață de calitate – CIVIC”, Contract POCU/20/4.2/102223, A nu se deschide inainte de data de 26.06.2020, ora 12.00.

In urma procesului de selectie ofertantul declarant admis isi va incarca oferta in catalog de produse / servicii / lucrari din SICAP, in maxim 5 zile lucratoare de la primirea comunicarii de acceptare a ofertei.( cu notificarea entitatii fara calitate de autoritate contractanta prin transmiterea unui e-mail pe adresa: visjuventum@gmail.com, în care se va specifica denumirea societății și codul poziției din catalog, aferent achiziției)

Documentele depuse la sediul entitatii fara calitate de autoritate contractanta

  1. Declaratie privind neîncadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice ;
  2. Declaratie privind neîncadrarea in situatiile prevazute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile;
  3. Declaratie privind neîncadrarea in situatiile prevazute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile;
  4. Declaratie privind neîncadrarea in situatiile prevazute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile;
  5. Propunerea financiară: va fi întocmită la valoarea totală a serviciilor în lei fără TVA și va cuprinde:
  6. a) Formularul de ofertă;
  7. Certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu cel mult 30 de zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, pe lângă Tribunalul în a cărui rază teritoriala îşi desfăşoară activitatea persoana juridică, din care să rezulte ca operatorul economic este legal constituit, deţine codul CAEN necesar prestării serviciilor/furnizării produselor, iar acesta este autorizat;

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scazut în lei, fara T.V.A.

Valabilitatea ofertei: 30 zile calendaristice.

Descriere si criterii minime cerute pentru aceasta achizitie:

Servicii realizare film: Conceptie scenariu, filmare, montaj, voice over.

  • Realizarea si difuzarea unui filmulet de 10 minute, care va avea si o varianta scurta (promo) si care va fi difuzat la televiziunile locale, de durata intre 1 si 2 minute, 1 varianta 1080p FULL HD, si 1 varianta 720p pentru social media, pentru TV, social media tot 720p, creat cu mijloace tehnice si aparatura de ultima generatie la o calitate superioara. In cadrul procesului de productie video sunt utilizate si alte echipamente profesionale pentru stabilizare si motion control: drone, macara cu cap stabilizat electronic, camere video FULL HD, 4K ( trusa completa), sistem inregistrare sunet, sistem lumini.
  • In film vor fi prezentate si traditiile etniei rome cu scopul promovarii la nivelul comunitatii a unei atitudini bazate de multiculturalism. Acest film este si contributia proiectului la dezvoltare durabila (protectia biodiversitatii). Se va tine cont ca discriminarea se poate referi la criterii de gen, origine rasiala sau etnica, religie sau credinta, handicap, varsta, orientare sexuala sau prin manifestarea unor dificultati de acces de orice tip la serviciile de interes general. Actiunile vor fi organizate si implementate de echipa nominalizata pentru realizarea subactivitatii

–           Se vor realiza un scenariu care va tine cont de discriminarea de toate tipurile, adaptat la obiectul implementarii Subactivitatii 1.2 din cadrul proiectului cu titlul: “Servicii comunitare integrate pentru o viață de calitate – CIVIC”, Contract POCU/20/4.2/102223.

  • Se vor folosi diferite tehnici de filmare (ex. Ghimbal, Macara, Drona), cu cadre descriptive, de culoare

–           Filmul va fi realizat in comunitatea vizata de proiect, din orasul Jibou, Judetul Salaj, cu personaje reale, bazate pe fapte reale (pe subactivitatea 1.2.)

–  Filmarile se vor realiza timp de mai multe zile, dupa un scenariu agreat de beneficiar

Termene:

–           20 iulie 2020– post-producție și predare.

Echipa de productie minim: regizor/scenarist, producator, operator imagine, operator sunet, operator imagine. Montajul va fi realizat cu un soft professional licentiat. Filmul va beneficia de voice over realizat in studioul propriu. Materialul video este realizat si procesat la calitate in format Full-HDD, 4K. Pretul include si varianta de calitate support DVD sau stik.

–           Fiecare persoana filmata va semna un acord GPRD pentru folosirea imaginilor in care apar in film si in diverse locuri

Publicarea prezentului anunț are rol de informare/publicitate, nu obligă entitatea fara calitate de  autoritate contractantă și nu exclude de la achiziție operatorii economici deja înscriși în catalog (dacă este cazul) cu condiția prezentării documentelor solicitate prin prezentul anunț la sediul entitatii fara calitate de autoritate contractanta

Scopul acestui anunț este acela de a determina operatorii economici să-și înscrie ofertele de preț în catalogul electronic, astfel încât la data demarării achiziției directe și a verificării catalogului electronic autoritatea contractantă să fi intreprins toate demersurile pentru a se asigura că sunt operatori înscriși în catalogul electronic, care să-i satisfacă necesitatea de produse/servicii/lucrări.

Ulterior publicării prezentului anunț autoritatea contractantă va aplica prevederile art. 43 – 46 din HG nr. 395/2016.

Clarificări cu privire la prezentul anunț pot fi obţinute în urma solicitărilor primite în scris,

e-mail: visjuventum@gmail.com

 

Descarca: Invitatie de participare

Descarca: 03. Modele de formulare participanti la procedura