Anulata – INVITATIE DE PARTICIPARE LA ACHIZIȚIA DIRECTĂ – Servicii comunitare integrate pentru o viață de calitate – CIVIC”, Contract POCU/20/4.2/102223

Achizitie anulata conform – NOTEI DE ANULARE A ACHIZITIEI cu nr. 2378/05.03.2019

________________________________________________________________________________________________

 

INVITATIE DE PARTICIPARE LA  ACHIZIȚIA DIRECTĂ

Organizată de Asociatia Vis Juventum, în vederea atribuirii contractului având ca obiect: achiziția de materiale suport pentru derularea activitatilor, aferente implementării proiectului ” Servicii comunitare integrate pentru o viață de calitate – CIVIC”, Contract POCU/20/4.2/102223”, Subactivitatile 1.2., 2.4, 6.3., 6.4., conform Anexei 1, anexate prezentei.

Asociatia Vis Juventum din Baia Mare invită operatorii economici interesati să depună ofertă la achiziția directă organizată în vederea atribuirii contractului contractului având ca obiect: achiziția de materiale support pentru derularea activitatilor aferente implementării proiectului cu titlul: ” Servicii comunitare integrate pentru o viață de calitate – CIVIC”, Contract POCU/20/4.2/102223, Subactivitatile 1.2., 2.4, 6.3., 6.4. Formularele se pot descarca de pe site-ul asociatiei: www.visjuventum.eu

– Valoarea estimată a contractului este 36208.33 lei, fără T.V.A.

– Vor fi consultate următoarele coduri CPV:

22140000-3 Pliante (Rev.2)

22462000-6 – Materiale publicitare Rev.2

39295200-8 Umbrele de ploaie (Rev.2)

22819000-4 Agende (Rev.2)

79811000-2 Servicii tipografice (Rev.2)

Ofertele se transmit în Catalogul de produse/servicii/lucrari din SICAP, până cel târziu la data de 01.03.2019, ora 14:00 cu notificarea entitatii fara calitate de autoritate contractanta prin transmiterea unui e-mail pe adresa visjuventum@gmail.com , în care se va specifica denumirea societății și codul poziției din catalog, aferent achiziției de care sunteți interesat.

Propunerile financiare se vor intocmi in conformitate cu anexa 1 la prezenta invitatie la cumpararea directa.

Documentele transmise pe email-ul la de autoritatii contractante

  1. Declaratie privind neîncadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice ;
  2. Declaratie privind neîncadrarea in situatiile prevazute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile;
  3. Declaratie privind neîncadrarea in situatiile prevazute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile;
  4. Declaratie privind neîncadrarea in situatiile prevazute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile;
  5. Propunerea financiară: va fi întocmită la valoarea totală a serviciilor în lei fără TVA și va cuprinde:
  6. a) Formularul de ofertă – Anexa 5;
  7. b) Centralizatorul financiar (Anexa la Formularul de ofertă)

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scazut în lei, fara T.V.A.

Valabilitatea ofertei: 30 zile calendaristice.

Publicarea prezentului anunț are rol de informare/publicitate, nu obligă entitatea fara calitate de  autoritate contractantă și nu exclude de la achiziție operatorii economici deja înscriși în catalog (dacă este cazul) cu condiția prezentării documentelor solicitate prin prezentul anunț

Scopul acestui anunț este acela de a determina operatorii economici să-și înscrie ofertele de preț în catalogul electronic, astfel încât la data demarării achiziției directe și a verificării catalogului electronic autoritatea contractantă să fi intreprins toate demersurile pentru a se asigura că sunt operatori înscriși în catalogul electronic, care să-i satisfacă necesitatea de produse/servicii/lucrări.

Ulterior publicării prezentului anunț autoritatea contractantă va aplica prevederile art. 43 – 46 din HG nr. 395/2016.

Clarificări cu privire la prezentul anunț pot fi obţinute în urma solicitărilor primite în scris,

e-mail: visjuventum@gmail.com

Descarca: 01.anunt 2019

Descarca: 02. Modele de formulare

Descarca: CLARIFICARI

Descarca: 05. Draft contract materiale 2019