INVITATIE DE PARTICIPARE LA ACHIZIȚIA DIRECTĂ având ca obiect: Servicii de realizare 2 filme

Asociatia Vis Juventum invită operatorii economici interesati să depună ofertă la achiziția directă organizată în vederea atribuirii contractului având ca obiect: Serviciilor de realizare a 2 filme a cete 10 minute fiecare, care vor avea si o varianta promo care se va difuze la televiziunile locale, necesare implementarii Subactivitatilor 3.1, si 7.3 din cadrul proiectului cu titlul: „Abordare integrată a sărăciei și excluziunii sociale în beneficiul întregii comunități”, Contract POCU/18/4.1/101910

Valoarea estimată a contractului este de 33333.34 Lei fara T.V.A. (16666,67 lei x 2 Filme).

Vor fi consultate următoarele coduri CPV:

Cod CPV: 92111250-9 Productie de filme de informare (Rev.2)

Ofertele se vor transmite cu adresă înregistrată la sediul entitatii fara calitate de autoritate contractanta, Asociatia Vis Juventum, la adresa de corepondenta: str. Dr. Victor Babes nr. 1, Municipiul Baia Mare, jud. Maramures, până la data de 22.10.2019, ora limită 15:00, cu mențiunea: Servicii de realizare a 2 filme a cete 10 minute fiecare, aferente implementarii proiectului cu titlul: „Abordare integrată a sărăciei și excluziunii sociale în beneficiul întregii comunități”, Contract POCU/18/4.1/101910, A nu se deschide inainte de data de 22.10.2019, ora 15.00.

In urma procesului de selectie ofertantul declarant admis isi va incarca oferta in catalog de produse / servicii / lucrari din SICAP, in maxim 5 zile lucratoare de la primirea comunicarii de acceptare a ofertei.( cu notificarea entitatii fara calitate de autoritate contractanta prin transmiterea unui e-mail pe adresa: visjuventum@gmail.com, în care se va specifica denumirea societății și codul poziției din catalog, aferent achiziției)

Documentele depuse la sediul entitatii fara calitate de autoritate contractanta

 1. Declaratie privind neîncadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice ;
 2. Declaratie privind neîncadrarea in situatiile prevazute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile;
 3. Declaratie privind neîncadrarea in situatiile prevazute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile;
 4. Declaratie privind neîncadrarea in situatiile prevazute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile;
 5. Propunerea financiară: va fi întocmită la valoarea totală a serviciilor în lei fără TVA și va cuprinde:
 6. a) Formularul de ofertă;
 7. Certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu cel mult 30 de zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, pe lângă Tribunalul în a cărui rază teritoriala îşi desfăşoară activitatea persoana juridică, din care să rezulte ca operatorul economic este legal constituit, deţine codul CAEN necesar prestării serviciilor/furnizării produselor, iar acesta este autorizat;

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scazut în lei, fara T.V.A.

Valabilitatea ofertei: 30 zile calendaristice.

Descriere si criterii minime cerute pentru aceasta achizitie:

Servicii realizare film: Conceptie scenariu, filmare, montaj, voice over.

 • Realizarea a doua filme a cate 10 minute fiecare, cu o varianta promo de durata intre 1 si 2 minute, 1 varianta 1080p FULL HD, si 1 varianta 720p pentru social media, pentru TV, social media tot 720p, creat cu mijloace tehnice si aparatura de ultima generatie la o calitate superioara. In cadrul procesului de productie video sunt utilizate si alte echipamente profesionale pentru stabilizare si motion control: drone, macara cu cap stabilizat electronic, camere video FULL HD, 4K ( trusa completa), sistem inregistrare sunet, sistem lumini.
 • Se va tine cont ca discriminarea se poate referi la criterii de gen, origine rasiala sau etnica, religie sau credinta, handicap, varsta, orientare sexuala sau prin manifestarea unor dificultati de acces de orice tip la serviciile de interes general. Actiunile vor fi organizate si implementate de echipa nominalizata pentru realizarea subactivitatii

–           Se vor realiza doua scenarii care vor tine cont de discriminarea de toate tipurile, adaptate la obiectul subactivitatilor proiectului cu titlul: “ Abordare integrată a sărăciei și excluziunii sociale în beneficiul întregii comunități”, Contract POCU/18/4.1/101910

 • Cele doua filme vor fi realizate tinand cont de toate tipurile de antidiscriminare si de promovarea dezvoltarii si implementarii de initiative antreprenoriale in comunitati marginalizate de catre personae aflate in risc de saracie si excluziune sociala si importanta sprijinirii acestora de catre comunitate ca forma de sustinere a combaterii saraciei si excluziunii sociale
 • Se vor folosi diferite tehnici de filmare (ex. Ghimbal, Macara, Drona), cu cadre descriptive, de culoare

–           Filmele vor fi realizate in comunitatea vizata de proiect, din orasul Jibou, Judetul Salaj, cu personaje reale, bazate pe fapte reale (pe subactivitatile 3.1 și 7.3)

–  Filmarile se vor realiza timp de mai multe zile, dupa un scenariu agreat de beneficiar

Termene:

–           1 luna de la semnarea contractului: pre-productie: respectiv realizarea scenariilor, concept, storyboard,

–           Noiembrie: luna de filmare a cadrelor, luna integral de producție, vizite în comunitate

–           Decembrie și ianuarie post-producție și predare.

Echipa de productie minim: regizor/scenarist, producator, operator imagine, operator sunet, operator imagine. Montajul va fi realizat cu un soft professional licentiat. Filmul va beneficia de voice over realizat in studioul propriu. Materialul video este realizat si procesat la calitate in format Full-HDD, 4K. Pretul include si varianta de calitate support DVD sau stik.

–           Fiecare persoana filmata va semna un acord GPRD pentru folosirea imaginilor in care apar in film si in diverse locuri

Publicarea prezentului anunț are rol de informare/publicitate, nu obligă entitatea fara calitate de  autoritate contractantă și nu exclude de la achiziție operatorii economici deja înscriși în catalog (dacă este cazul) cu condiția prezentării documentelor solicitate prin prezentul anunț la sediul entitatii fara calitate de autoritate contractanta

Scopul acestui anunț este acela de a determina operatorii economici să-și înscrie ofertele de preț în catalogul electronic, astfel încât la data demarării achiziției directe și a verificării catalogului electronic autoritatea contractantă să fi intreprins toate demersurile pentru a se asigura că sunt operatori înscriși în catalogul electronic, care să-i satisfacă necesitatea de produse/servicii/lucrări.

Ulterior publicării prezentului anunț autoritatea contractantă va aplica prevederile art. 43 – 46 din HG nr. 395/2016.

Clarificări cu privire la prezentul anunț pot fi obţinute în urma solicitărilor primite în scris,

e-mail: visjuventum@gmail.com

Descarca: 03. Modele de formulare participanti la procedura

Descarca: Invitatie de participare