ANUNT LA ACHIZITIA DIRECTA – VIDEOPROIECTOR în cadrul proiectului cu titlul: „Viitorul se construieste pe deciziile de azi!”, Contract: POCU/476/4/18/130364

ASOCIATIA VIS JUVENTUM, cu sediul in Baia Mare, str. Victor Babes, 62B/20, jud. Maramures, CUI:30055695, informeaza operatorii economici ca intentioneaza sa achizitioneze direct produsele mentionate in Anexa 1 la acest anunt si ii invita sa depuna oferta la cumpararea directa organizata in vederea atribuirii contractului avand ca obiect furnizare de „ VIDEOPROIECTOR”, – 1 buc, necesar pentru implementarea proiectului cu titlul:„Viitorul se construieste pe deciziile de azi!”, Contract: POCU/476/4/18/130364-

Se vor consulta urmatoarele coduri CPV: 38652120-7 – Videoproiectoare (Rev 2.)

Valoarea estimata a contractului este 1680,67 lei fară TVA, respectiv 2000,00 lei cu T.V.A..

Ofertele se vor trimite pe email: visjuventum@gmail.com , pana la data de 30.06.2021, ora limita 12:00.

Oferta transmisa pe email va contine cel putin urmatoarele:

– Propunerea tehnica detaliata cu respectarea specificatiilor tehnice minime;

– Propunerea financiara: va fi intocmita la valoarea totala a produselor in lei fara TVA si va cuprinde:

a)         Formularul de oferta

b)         Centralizatorul financiar (graficul de valori)

–  Declaratie art.14 -15 din O.U.G.66/2011

Anexa 1.

Descriere produs/specificatii tehnice minimeU.M. Buc.Valoare estimata fara TVA/ BUC./LEIPret total fara TVA LEI
Videoproiectorul va avea ca și specificatii tehnice minime Tip: DLP, Rezolutie: min 1280 x 720, Aspect imagine: 16:9, Contrast Ratio: min 13000:1,  Luminozitate: min 3200 lumeni    1  1680,67  1680,67
TOTAL lei fara TVA1680,67

Ofertantul are obligatia de a depune informafii cu privire la partea/partile din contract pe care are eventual, intentia sa le subcontracteze, daca este cazul, precum si acordul de subcontractare. Acordul de subcontractare. Valabilitatea ofertei: 60 zile calendaristice.

Procedura: Conf. Capitolului 4 –ACHIZITIA DIRECTA, cu subtitlurile aferente, din Ordinul MFE 1284 din 2016.

Publicarea prezentului anunt are rol de cercetare de piata.