ANUNT LA ACHIZITIA DIRECTA – furnizare „TABLETE”,- 5 buc. (echipamente I.T.), necesare pentru implementarea proiectului cu titlul: „ CONTEAZA PE NOI, IMPREUNA VOM REUSI!

ASOCIATIA VIS JUVENTUM, cu sediul in Baia Mare, str. Victor Babes, 62B/20, jud. Maramures, CUI:30055695, informeaza operatorii economici ca intentioneaza sa achizitioneze direct produsele mentionate in Anexa 1 la acest anunt si ii invita sa depuna oferta la cumpararea directa organizata in vederea atribuirii contractului avand ca obiect furnizare de „TABLETE”,- 5 buc. (echipamente I.T.), necesare pentru implementarea proiectului cu titlul: „ CONTEAZA PE NOI, IMPREUNA VOM REUSI!, Contract de finantare: POCU/476/4/18/129335

– Se vor consulta urmatoarele coduri CPV: 30213200-7;- Tablet PC –( Tablet computer )(Rev 2.)

Valoarea estimata a contractului este 2100,85 lei fără TVA, respectiv 2500,01 lei cu TVA.

Ofertele se vor trimite pe email: visjuventum@gmail.com , pana la data de 12.04..2021, ora limita 12:00.

Oferta transmisa pe email va contine cel putin urmatoarele:

  1. Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comerfului cu cel mult 30 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, pe langa Tribunalul in a carui raza isi desfasoara activitatea persoana juridica, din care să rezulte că operatorul economic este legal constituit, detine codul CAEN necesar prestarii serviciilor, iar acesta este autorizat;

2             Propunerea tehnica detaliata cu respectarea specificatiilor tehnice minime;

  1. Propunerea financiara: va fi intocmita la valoarea totala a produselor in lei fara TVA si va cuprinde:
  2. a) Formularul de oferta
  3. b) Centralizatorul financiar (graficul de valori)
  4. Declaratie art.14 -15 din O.U.G.66/2011

Anexa 1.

Descriere produs/specificatii tehnice minime U.M.

Buc.

Valoare estimata fara TVA/ BUC./LEI Pret total fara TVA

LEI

Tableta va avea ca și specificatii tehnice Ecran tactil capacitiv cu tastatură pe ecran QWERTY, Capturi de ecran, 16 milioane de culori, 1920 x 1200 pixeli, Paletă largă de culori, Afișaj TRILUMINOS™ Display pentru dispozitive mobile, Motor de imagine X-Reality™ pentru dispozitive mobile, dar fără a se limita la aceste caracteristici  

 5

 

420,17

 

2100,85

TOTAL lei fara TVA 2100,85

Ofertantul are obligatia de a depune informafii cu privire la partea/partile din contract pe care are eventual, intentia sa le subcontracteze, daca este cazul, precum si acordul de subcontractare. Acordul de subcontractare. Valabilitatea ofertei: 60 zile calendaristice.

Publicarea prezentului anunt are rol de cercetare de piata.

Descarca: Anunt-Tablete 273

Descarca: 03. formulare- model orientativ