ANUNT LA ACHIZITIA DIRECTA – furnizare Laptop, necesare în cadrul proiectului Viitor la Cheie – Prima Camera

Asociatia Vis Juventum, informeaza operatorii economici ca intentioneaza sa achizitioneze direct produsele mentionate mai sus si ii invita sa depuna oferta la cumpararea directa organizata in vederea atribuirii contractului avand ca obiect : furnizare Laptop, necesare în cadrul proiectului Viitor la Cheie – Prima Camera.
Valoarea estimata a contractului este 2.941,17 lei fara TVA, respectiv 3.500,00 lei TVA inclus
Ofertele se vor trimite pe email: visjuventum@gmail.com, pana la data 16.03.2021 ora limita 15:00.
Specificatiile tehnice minime a produselor sunt:

1. Laptop: procesor minim i5, 1,6 GHz sau echivalent, Display Full HD 15.6 inch, Video integrat, Memorie RAM 8GB DDR4, SSD min 256GB, unitate optica, wifi, Bluetooth, tastaura internationala, dar fără a se limita la aceste caracteristici, 1 bucata;

Termenul minim de garantie acordat produselor este de 24 luni .

Oferta transmisa pe email va contine cel putin urmatoarele informatii: procent, partea din contract care urmeaza a fi subcontractata, valoarea si specificarea in clar a produselor ce urmeaza a fi furnizate in baza acordului de subcontractare.
1. Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comerfului cu cel mult 30 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, pe langa Tribunalul in a carui raza isi desfasoara activitatea persoana juridica, din care să rezulte că operatorul economic este legal constituit, detine codul CAEN necesar prestarii serviciilor, iar acesta este autorizat;
2. Propunerea tehnica detaliata cu respectarea specificatiilor tehnice minime;
3. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 14-15 din oug 66
4. Propunerea financiara: va fi intocmita la valoarea totala a produselor in lei fara TVA si va cuprinde:
a) Formularul de oferta
b) Centralizatorul financiar (graficul de valori corelat cu graficul de livrare a produselor)

Ofertantul are obligatia de a depune informafii cu privire la partea/partile din contract pe care are eventual, intentia sa le subcontracteze, daca este cazul, precum si acordul de subcontractare.

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut in lei, fara T.V.A.
Valabilitatea ofertei: 120 zile calendaristice.
Publicarea prezentului anunt are rol de cercetare de piata.

Descarca: 2_Anunt la cumpararea directa

Descarca: 5_Formular-de-oferta

Descarca: 3_Declaratie-art.14-15-din-OUG66