ANUNT LA ACHIZITIA DIRECTA – Achiziție Laptop

Asociatia Vis Juventum din Baia Mare va invita sa depuneti oferta la cumpararea directa organizata in vederea atribuirii contractului avand ca obiect ”Achiziție Laptop”, – 3 buc., în cadrul proiectului cu titlul: „ Biserica alaturi de comunitatile marginalizate din teritoriul GAL Mara-Gutai” SMIS: 127617, POCU/303/5/2/127617

Valoarea totală estimată a contractului, pentru întreaga achiziţie, este in cuantum de 8823,53 lei fara T.V.A., respectiv 10.500,00 lei cu TVA, Subactivitatile : 4.1, 4.2, 4.3.

Denumire produs UM/Buc. Pret fara TVA/buc. Pret cu TVA/buc./Lei Pret total fara TVA Pret total cu TVA/Lei.
Laptop 3 buc. 2941,18 3500 8823.53 10500

Vor fi consultate următoarele coduri CPV:

Cod CPV:  30213100-6 – Computere portabile (Rev.2)

Echipamentul IT va avea ca și specificatii tehnice:

Procesor Intel® Core™ i7-8550U pana la 4.00 GHz sau echivalent, display 15.6″, Full HD, 8GB RAM, HDD 1TB, DVD-RW, NVIDIA GeForce MX150 4GB sau echivalent, WiFi, porturi (HDMI, VGA, USB 3.0, USB 2.0, RJ-45, USB 3.1 type C), Microsoft Windows 10, dar fără a se limita la aceste caracteristici.

Ofertele se vor transmite pe e-mailul entitatii fara calitate de autoritate contractanta, Asociatia Vis Juventum, la adresa: visjuventum@gmail.com, până la data de 17.02.2021, ora limită 14:00, cu mențiunea: Furnizare Laprop, in cadrul proiectului cu titlul: „ Biserica alaturi de comunitatile marginalizate din teritoriul GAL Mara-Gutai”, POCU/303/5/2/127617

Oferta transmisa pe email va contine cel putin urmatoarele informatii: procent, partea din contract care urmeaza a fi subcontractata, valoarea si specificarea in clar a produselor ce urmeaza a fi furnizate in baza acordului de subcontractare.

  1. Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comerfului cu cel mult 30 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, pe langa Tribunalul in a carui raza isi desfasoara activitatea persoana juridica, din care să rezulte că operatorul economic este legal constituit, detine codul CAEN necesar prestarii serviciilor, iar acesta este autorizat;
  2. Propunerea financiara: va fi intocmita la valoarea totala a produselor in lei fara TVA si va cuprinde:
  3. a) Formularul de oferta
  4. b) Centralizatorul financiar (graficul de valori corelat cu graficul de livrare a produselor)
  5. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 14 si art. 15 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011

Achizitia sa va derula conform prevederilor Ordinului MFE 1824/2016,

Ofertantul are obligatia de a depune informafii cu privire la partea/partile din contract pe care are eventual, intentia sa le subcontracteze, daca este cazul, precum si acordul de subcontractare. Acordul de subcontractare

Valabilitatea ofertei: 60 zile calendaristice.

Publicarea prezentului anunt are rol de cercetare de piata.

 

Descarca: 01.Anunt participare

Descarca: 05. Model formuare