130364 – ANUNT LA ACHIZITIA DIRECTA – furnizare de mobilier

Asociatia Vis Juventum informeaza operatorii economici ca intentioneaza sa achizitioneze direct produsele mentionate mai sus si ii invita sa depuna oferta la cumpararea directa organizata in vederea atribuirii contractului avand ca obiect : furnizare de mobilier  necesar pentru implementarea proiectului „ Viitorul se construieste pe deciziile de azi!”

Valoarea estimata a contractului este 11,000.00 lei cu TVA.

Ofertele se vor trimite pe email: visjuventum@gmail.com , pana la data 30.11.2020 ora limita 12:00.

Cerintele tehnice sunt:

Produse CARACTERISTICI UM Cantitate
Saun ergonomic Scaun ergonomic cu brate integrate. Scoica csaunului este tapitata integral, atat la interior cat si la exterior. Scaunul este prevazut cu cadru de otel, picioare conificate, rotile. Buc 18
Set mobilier gradina Mobilier gradina, masa, 2 banchete, 2 scaune Buc 1

 

Oferta transmisa pe email va contine cel putin urmatoarele:

  1. Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comerfului cu cel mult 30 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, pe langa Tribunalul in a carui raza isi desfasoara activitatea persoana juridica, din care să rezulte că operatorul economic este legal constituit, detine codul CAEN necesar prestarii serviciilor, iar acesta este autorizat;

2.  Propunerea tehnica detaliata cu respectarea specificatiilor tehnice minime din caietul de sarcini;

  1. Propunerea financiara: va fi intocmita la valoarea totala a produselor in lei fara TVA si va cuprinde:

a) Formularul de oferta

b) Centralizatorul financiar (graficul de valori corelat cu graficul de livrare a produselor)

4. Declaratie art.14 -15 din OUG66/2016

Ofertantul are obligatia de a depune informafii cu privire la partea/partile din contract pe care are eventual, intentia sa le subcontracteze, daca este cazul, precum si acordul de subcontractare. Acordul de subcontractare

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut in lei, fara T.V.A.

Valabilitatea ofertei: 120 zile calendaristice.

Publicarea prezentului anunt are rol de cercetare de piata.

 

Descarca: Anunt mobilier 130364

Descarca: Caiet de sarcini mobilier 130364

Descarca: Formular de oferta

Descarca: 4. Declaratie art.14 -15 din OUG66